Darbo saugos įstatymas reikalauja, kad darbo vieta, pastoliai ar platformos turi būti sugiai aptvertos turėklais, kai aukščio skirtumas yra didesnis nei 2 metrai. Jei darbai atliekami virš vandens telkinių, išsikišusių armatūros strypų ar panašių pavojingų vietų, aptvėrimai apsaugai turi būti naudojami, net jei aukštis yra mažesnis negu 2 metrai. Dažniausi kritimo atvejai yra iš 2-3 metrų aukščio, kur pavojaus grėsmė nėra adekvačiai įvertinama. Darbas nuo kopėčių paprastai visiškai netoleruojamas.